The English School Gothenburg
1CE

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Laura Adamsson

Redovisade uppgifter