Lindåsskolan
1c

Kommun: Laxå kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Åsa Sahl

Redovisade uppgifter