Runnerydsskolan
1C

Kommun: Nässjö kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ellen Radic

Redovisade uppgifter