Björngårdsskolan
1C Bävern

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Lotta Tillberg Ljung

Redovisade uppgifter