Björknässkolan
1c

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Anna Ros

Redovisade uppgifter