Nordskogens skola
1c

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Pernilla Juel

Redovisade uppgifter