Nordskogens skola
1c

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Pernilla Juel

Redovisade uppgifter

"Pratat om vad vi kan göra för miljön. Läst böcker om återvinning, sett filmer om återvinning. Eleverna tyckte det var mycket roligt att göra baksidor till mjölkpaket."

"Vi har pratat om vad man ska återvinna och varför man ska återvinna och vad som händer med det som man återvinner. Vi har tittat på skolans återvinningsbehållare."

"Vi har använt oss av de förtryckta kartongsidorna. En av bilderna fick barnen ta hem och berätta om hemma och den andra satte vi upp på skolan! "