Hagenskolan
1C

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: PERNILLA LINDBERG

Redovisade uppgifter