Lindboskolan
1b

Kommun: Hallstahammars kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Sandra Åkerblom Hagelberg

Redovisade uppgifter