Kvarnbäcksskolan
1b

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Felicia Stenberg

Redovisade uppgifter