Ängås skola
1B

Kommun: Orust kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Anna Kristina Jonchère

Redovisade uppgifter