Hammarskolan
1b

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Sofie Ängnas

Redovisade uppgifter