Söderfjärdsskolan
1b

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Cecilia Elliot

Redovisade uppgifter