Mariebergskolan
1B

Kommun: Motala kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 70 st

Pedagogens namn: Martina Roth

Redovisade uppgifter