Frölundaskolan
1B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Emma Mårgård

Redovisade uppgifter