Ekedalsskolan
1B

Kommun: Värmdö kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Angela Björkdahl

Redovisade uppgifter