Rörsjöskolan
1B

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Christina Widner

Redovisade uppgifter