Torpaskolan
1AB

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Susanna Hagborg

Redovisade uppgifter