Stora Hammars skola
1A

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Emma Neglén

Redovisade uppgifter