Holmesskolan
1A och 1B

Kommun: Torsby kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Eva Skogholm

Redovisade uppgifter