Ytterharnäs Skola
1A

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Lisa Brändström

Redovisade uppgifter