Ängås
1A

Kommun: Orust kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Emma Kennborn

Redovisade uppgifter