Sofielund skolan
1A

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Lisa Röjder

Redovisade uppgifter