Veta Skola
1A

Kommun: Mjölby kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Maria Lundbom

Redovisade uppgifter