monbijouskolan
1A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Isabell Jännebring

Redovisade uppgifter