Silverskolan
1A

Kommun: Arjeplogs kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Jenny Viklund

Redovisade uppgifter