Göteborgs Högre Samskola
1A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Catherine Nestenborg

Redovisade uppgifter