PeterSvenskolan Landskrona
1a

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helle Pernet

Redovisade uppgifter