Sandhultskolan
1A

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Miriam Persson

Redovisade uppgifter