Trummenäs skola
1a

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 1 st

Pedagogens namn: Henrik Lindgren

Redovisade uppgifter