Ängdala skolor
1A, 1B, 2A, 2B

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 96 st

Pedagogens namn: Jenny Sjölander

Redovisade uppgifter