Frölundaskolan
1A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Malin Liljeblad

Redovisade uppgifter