Gylle Skola
1A

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Camilla Norman

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick under en bildlektion designa sitt eget mjölkpaket. Instruktionerna var att eleverna skulle ha med ett budskap till de som köper mjölkpaketen gällande vad man ska göra när man druckit upp innehållet."

"Vi promenerade tillsammans med de andra två klasserna i årskurs 1 till en återvinningsstation i närområdet. Eleverna var superengagerade och plockade upp allt skräp de hittade efter vägen, vilket var mycket. Vi hade även samlat ihop skräp innan som vi tog med oss dit. Väl där fick eleverna leta upp rätt fack att kasta skräpet i. Letandet fortsatte även på tillbakavägen och vi andra tillfällen där eleverna hitta skräp, t.ex. till och från matsalen och idrotten."

"Eleverna fick under en bildlektion designa sitt eget mjölkpaket. Instruktionerna var att eleverna skulle få med ett budskap till köparen av mjölkpaketet gällande vad som ska göras när man druckit upp innehållet. Vi plastade in elevernas mjölkpaket och hängde upp dem i flera fönster på skolan så att så många som möjligt ska se. Vi är en F-9 skola med ca 880 elever så budskapet når förhoppningsvis ut till väldigt många. "