Nolskolan
1A

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Louise Hagild

Redovisade uppgifter