Kooperativet Kardborren
14 gruppen

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Jonna McManus

Redovisade uppgifter

"Vi på Kardborrens förskola har under en tid pratat om hur viktigt det är att ta hand om vår miljö, vad kan vi gör för att bidra till en bättre värld. Under en frukost uppmärksammade några barn er kampanj på mjölkkartongen. Vi tog upp det under samlingen och alla blev intresserade och ville jobba för en bättre miljö. Vi har hunnit haft en skräpplockardag i skogen, där vi sedan sorterade i återvinningskärlen. Nu har alla barnen gjort en egen återvinningskampanj och därefter har vi lottat fram tre bidrag. "

"Vi började med att se en film om återvinning av kartong och sen pratade vi om vad förpackningarna var gjorda av och i vilket kärl de ska sorteras i. Vi har arbetat med sopsamlarmonster under hela hösten och barnen kom fram till att vi måste sortera de olika delarna i plastis och pappis kärl. En dag hade ”någon” skräpat ner i vår skog på gården. Barnen fick i uppgift att samla in alla mjölkkartonger så fort de kunde och sen gick vi till en miljöstation och sorterade alla förpackningar. Vi skruvade av korkarna och hoppade på förpackningarna. Alla barn har fått ett varsitt häfte som de arbetat med hemma och vi fick tillbaka några. "

"För att sprida kunskapen om hur viktigt det är att återvinna kom barnen på Kardborrenförskola på att vi kan göra affischer och sätta upp i våra hallar. Barnen satte igång och skapade, sopsamlarmonstret pappis skulle sjävklart vara med. Vi pratade i gruppen och kom fram till att vi precis når 100 personer med att bara sätta upp i hallarna så att vårdnadshavare kan se affischerna. Men ambitiösa som dom är ville de sprida det mer och därför tog vi en promenad till närmaste livsmedelsaffären och satte upp en där med????"