Kooperativet Kardborren
14 gruppen

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Jonna McManus

Redovisade uppgifter

"Vi på Kardborrens förskola har under en tid pratat om hur viktigt det är att ta hand om vår miljö, vad kan vi gör för att bidra till en bättre värld. Under en frukost uppmärksammade några barn er kampanj på mjölkkartongen. Vi tog upp det under samlingen och alla blev intresserade och ville jobba för en bättre miljö. Vi har hunnit haft en skräpplockardag i skogen, där vi sedan sorterade i återvinningskärlen. Nu har alla barnen gjort en egen återvinningskampanj och därefter har vi lottat fram tre bidrag. "