Häckebergaskolan klass 13b
13b

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Petra Vensryd

Redovisade uppgifter

"Vi har sett flera filmer om återvinning som lett till engagerade diskussioner. Vi har undersökt hur mycket kartonger som återvinns både på skolan och hemma och jobbat med statistik kring detta. Vi har skrivit affischer och faktatexter. Ett roligt sätt att arbeta ämnesövergripande! "

"Vi har pratat mycket om återvinning och sett många filmer. Eleverna har sorterat skolans sopor på returstationen. Vi har ritat, skrivit och målat om våra lärdomar och upplevelser. Hemma har de tagit hand om familjernas kartongåtervinning under två veckor och har sorterat 782 kartonger. Av dessa blev 781 sorterade i rätt kärl och en var för möglig för att kunna rengöras för återvinning. När vi räknade ut återvinningsgraden blev det 99,9% vilket vi valde att avrunda till 100%. Eleverna har varit väldigt engagerade i denna match. Flera föräldrar har berättat om hur de blivit uppläxade av sina barn, vilket vi ser som väldigt positivt! "

"Vi har haft ett stort tema om återvinning som resulterade i en stor utställning utanför skolans matsal. Vi räknade ut att dagligen passerar mer än 300 personer utställningen! En elev hittade en tapetrulle med trädmönster som de ville ha med på utställningen då de förstått hur många träd som kan sparas om vi återvinner våra kartonger. Visst blev det fint?! Det finns även med en fråga om hur många gånger pappersfibrer kan återvinnas, och svaret finns bakom den gula luckan som visas på bilden (7ggr). Eleverna har varit väldigt engagerade i denna match och de har visat väldigt stor förståelse för kretslopp och återvinning! "