Häckebergaskolan
13A

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Johanna Sjöberg

Redovisade uppgifter