Tvärskogsskolan
123

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Jenny Nyström

Redovisade uppgifter