Stenkulaskolan åk 1
1:1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 41 st

Pedagogens namn: Ervina Nasic

Redovisade uppgifter