Stenkulaskolan
1:1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Malin Wärn

Redovisade uppgifter