Bärstadsskolan
1 röd

Kommun: Hammarö kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Karolina Lindgren

Redovisade uppgifter