Björkhagens skola
1 D

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lovisa Humbleklint

Redovisade uppgifter