Hemsjö skola
1

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Kersti Zettersten

Redovisade uppgifter