Landboskolan
1

Kommun: Svenljunga kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Hanna Vendel

Redovisade uppgifter