Göteborgs skola
1

Kommun: Hammarö kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Helena Naenfeldt

Redovisade uppgifter