Hubertusgården
1

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Helena Hjorth

Redovisade uppgifter