Vittra Lambohov
1

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Sophie Sjöstrand

Redovisade uppgifter

"Under en dag uppmärksammade vi det globala målet nummer 12 - Hållbar konsumtion och produktion. I samband med detta var Kartongmatchen en perfekt grund. Vi pratade om vad hållbarhet är och tittade på olika filmklipp kring papper och varför det är viktigt att återvinna. Vi anordnade även en skattjakt där vi placerade ut 9 mjölkpaket och tillsammans skulle vi klura ut det hemliga ordet som var ÅTERVINNA. Vi avslutade dagen med en fantastisk diskussion kring varför alla borde återvinna och skapade då några av dessa fina alster med viktiga budskap om vår miljö och återvinning. "