Almtunaskolan
1

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 65 st

Pedagogens namn: Emma Quennerstedt

Redovisade uppgifter