Innertavle skola
1

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Maria Sjöström

Redovisade uppgifter