Lindängeskolan särskola
1-3AB

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Yvette Tholander

Redovisade uppgifter