Tunaskolan/särskolan
1-3A

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 4 st

Pedagogens namn: Ann-margreth Thulin

Redovisade uppgifter