Idbynskolan
1-3

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Marlene Lundgren

Redovisade uppgifter