Askeby skola
1-2A

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Ida Luggre

Redovisade uppgifter