Sandlyckeskolan
1-2

Kommun: Båstads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Karolina Johansson

Redovisade uppgifter