Sörmjöle skola
1-2

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Beatrice Lindman

Redovisade uppgifter