Sörmjöle skola
1-2

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Beatrice Lindman

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans pratat om vad som är bra för miljön och vikten av att återvinna. Utifrån dessa diskussioner har vi pratat om budskap och slogans som eleverna sedan fick använda som inspiration till sina designer."

"Vi återvann alla återvinningskärl som vi har på skolan i regnet, men lika glad var vi ändå. Eftersom att det regnade tog vi en bild efteråt i klassrummet istället för ute vid återvinningsstationen. Vi pratade om dryckesförpackningar och tittade hur många vi hittade på skolan innan tävlingsscheman skickades hem. Klassen hade kommit överens om att återvinna varje dag vilket de flesta hade gjort vilket resulterade att vi inte hade några överblivna icke återvunna kartonger. Detta firade vi med ett litet klassrumsdisco!"

"Vi har tillsammans pratat om vad som är bra för miljön och vikten av att återvinna. Utifrån dessa diskussioner har vi pratat om budskap och slogans som eleverna sedan fick använda som inspiration till sina designer. Spridningskorten har vi satt upp i skolan och några av eleverna har satt upp i butiker och gallerior för att sprida budskap."