Sörmjöle skola
1-2

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Beatrice Lindman

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans pratat om vad som är bra för miljön och vikten av att återvinna. Utifrån dessa diskussioner har vi pratat om budskap och slogans som eleverna sedan fick använda som inspiration till sina designer."

"Vi har tillsammans pratat om vad som är bra för miljön och vikten av att återvinna. Utifrån dessa diskussioner har vi pratat om budskap och slogans som eleverna sedan fick använda som inspiration till sina designer. Spridningskorten har vi satt upp i skolan och några av eleverna har satt upp i butiker och gallerior för att sprida budskap."