Parkskolan
1-2

Kommun: Laholms kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 59 st

Pedagogens namn: Ida Holmbro

Redovisade uppgifter