Södra Skolan
1

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Anna Schertell

Redovisade uppgifter