Fäladsskolan
09d

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Åsa Bergmanis

Redovisade uppgifter