Fäladsskolan
09d

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Åsa Bergmanis

Redovisade uppgifter

"Vi har arbetat med att göra egna filmer om återvinning av kartong. Den här filmen röstades fram av klassen. Vi har pratat mycket om att återvinna kartong och andra saker för att vara rädda om naturen. Vi har också besökt skolans soprum/återvinning. "