Fäladsskolan
09c

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Maria Rubenson

Redovisade uppgifter