Fäladsskolan
09b

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Marie Vipfors

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick arbeta i par för att komma på design och slogan. Därefter fick alla rita och måla en baksida på en mjölkkartong. Klassen röstade sedan fram dessa tre bidrag. Alla klassens bidrag kommer sättas upp i skolans matsal."

"Klassen har besökt skolans återvinningsstation. Eleverna har sedan fått skapa olika filmer med temat "rädda vår planet". De har skrivit manus och sedan filmat och redigerat. Vissa valde att göra humoristiska filmer medan andra gjorde mer allvarliga filmer. I filmerna använde vi en del av kartongerna som samlats in."