Fäladsskolan
09a

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Marie Vipfors

Redovisade uppgifter