Fäladsskolan
09a

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Marie Vipfors

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick arbeta i par för att komma på design och slogan. Därefter fick alla rita och måla en baksida på en mjölkkartong. Klassen röstade sedan fram dessa tre bidrag. Alla klassens bidrag kommer sättas upp i skolans matsal."

"Eleverna fick i uppdrag att skapa en film med syfte att främja de positiva aspekterna med återvinning. Eleverna blev indelade i grupper. Den vinnande gruppen gjorde en film där huvudpersonen vid namn “Kartongmannen” stred mot fienden vid namn “Miljöplågaren”. Miljöplågarens motiv till att han hatar miljön är att han tror att det var kartonger som mördade hans föräldrar. De strider mot varandra tills att Miljöplågaren får reda på att det ej var kartonger som mördade Miljöplågarens föräldrar. Tills sin förvåning så var det onödiga plastleksaker som mördade Miljöplågarens föräldrar. Filmen slutar med att Miljöplågaren planterar ett träd för att visa att man kan skapa mer kartong genom att värna om miljön. "

"Vi har under terminens gång jobbat med kartongmatchen där huvuduppgiften var att sprida budskapet om kartongåtervinning. Vi beslutade klassvis att göra planscher för att sprida budskapet och har samarbetat med stadsbiblioteket på Norra Fäladen. Planscherna sitter uppsatta på biblioteket där också böcker med budskapet om återvinning finns för att väcka intresse för återvinning av kartong. Vi valde stadsbiblioteket på grund av att det är en aktiv plats för både privatpersoner och elever på närliggande skolor, för att sprida budskapet så bra som möjligt."